Corporate information

Executives

 • Chairman of the Board and Chief Executive Officer (CEO), Representative Director
  Norio Hamada
 • President and Chief Operating Officer (COO), Representative Director
  Atsushi Udoh
 • Vice Chairman of the Board and Chief Financial Officer (CFO), Representative Director
  Hiromi Edahiro
 • Vice Chairman of the Board
  Hiroyuki Kono
 • Executive Vice President and Director
  Shigeru Fujimoto
 • Senior Executive Managing Director
  Akira Umada
 • Director
  Katsuya Kato
  Mitsuo Morikubo
  Toshio Honma
  Takeo Matsutani
  Atsuko Naitou
  Tsuguo Nakagomi
  Makoto Kawamura
  Shunsuke Watanabe *
  Shosaku Murayama *
  Toru Nagasawa *
 • Director of Audit and Supervisory Committee Members
  Hideyuki Shimizu
  Sachio Tokaji *
  Koji Nakamura *
 • Corporate Officer
  Kengo Ogawa
  Jun Ueno

*…Outside Director